دریایی

ماهی کباب

ماهی شوریده ۲۵۰ گرم، دورچین

330

تـومان

میگو پفکی با سس تارتار

(میگو سوخاری ۱۵۰ گرم ،دورچین)

420

تـومان

شنیسل میگو با سس تارتار

(میگو سوخاری ۱۵۰ گرم ،دورچین)

420

تـومان

کباب میکس دریایی

(میگو ۹۰ گرم وماهی شوریده ۱۳۰ گرم، دورچین)

400

تـومان

ماهی مخصوص آسمان

(ماهی شوریده سرخ شده با خمیر بنیه و خلال بادام۲۵۰ گرم ،دورچین)

385

تـومان

ماهی قزل آلا

(ماهی بدون استخوان ۳۵۰ گرم ،دورچین)

250

تـومان

شنیسل ماهی قزل آلا

(ماهی بدون استخوان سوخاری ۳۵۰ گرم ،دورچین)

250

تـومان