کباب

کباب میکس

گوشت راسته گوسفند ۱۲۵ گرم، سینه مرغ ۱۲۵ گرم، دورچین

280

تـومان

جوجه شکاری

ساق ران مرغ ۵۰۰ گرم، دورچین

180

تـومان

جوجه حلزونی

فیله مرغ ۲۵۰ گرم، دورچین

170

تـومان

کباب برگ رویال مخصوص دو نفر

(کباب برگ گوسفندی ۵۰ سانتی ۳۵۰ گرم،دورچین)

670

تـومان

شیشلیک مخصوص

(راسته گوسفند با استخوان۵۰۰گرم،دورچین)

550

تـومان

کباب اعیانی

(یک سیخ بره کباب ،یک سیخ کوبیده ،دورچین)

605

تـومان

بره کباب

(فیله گوسفند ۲۴۰ گرم ،دورچین)

480

تـومان

کباب سلطانی

(یک سیخ کباب برگ مخصوص ،یک سیخ کباب کوبیده،دورچین)

520

تـومان

کباب وزیری

(یک سیخ جوجه حلزونی ،یک سیخ کوبیده،دورچین)

345

تـومان

کباب برگ مخصوص

(گوشت راسته گوسفند ۱۸۰ گرم،دورچین)

395

تـومان