گریل

استیک فلفل

(فیله گوساله با سس مخصوص فلفل۲۵۰ گرم)

420

تـومان

استیک نعنا

(فیله گوساله همراه با سس مخصوص نعنا ۲۵۰ گرم )

420

تـومان

استیک مرغ

(فیله مرغ با سس مخصوص زعفران ۲۵۰ گرم)

290

تـومان

استیک با سس قارچ

۲۵۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ

420

تـومان

استیک مخصوص آسمان

۱۲۵ گرم فیله گوساله، ۱۲۵ گرم فیله مرغ

440,000

تـومان