خوراک

شنیسل مرغ

(سینه مرغ سوخاری ۲۵۰ گرم،دورچین)

220

تـومان

خوراک مرغ کرانچی با سس تارتار

(فیله مرغ سوخاری۲۵۰ گرم ،دورچین)

220

تـومان

جوجه چینی با سس تارتار

(فیله مرغ با خمیر بنیه و خلال بادام ۲۵۰ گرم ، دورچین)

220

تـومان

خوراک گردن

(گوشت گردن گوسفند۵۰۰ گرم ، دورچین )

495

تـومان