بوفه

بوفه اردورو دسر/همراه با سفارش غذا

انواع سالاد، دسر، سوپ و …

120

تـومان

بوفه اردورو دسر/بدون سفارش غذا

انواع سالاد، دسر، سوپ و …..

220

تـومان