پیشنهاد ویژه

سینی خانواده (مخصوص ۳ نفر)

دو سیخ کباب کوبیده، یک سیخ کباب برگ، یک سیخ جوجه کباب لقمه، سه پرس چلو زعفران، دورچین

1,050,000

تـومان

سینی ستاره (مخصوص ۵ نفر)

چهار سیخ کباب کوبیده، یک سیخ جوجه کباب ران، یک پرس جوجه چینی، یک پرس شینسل ماهی قزل آلا، سه پرس چلو زعفران، دورچین

1,375,000

تـومان

بشقاب مخصوص ستاره

میگو پفکی، ماهی شوریده، جوجه چینی، کباب کوبیده، دورچین

410,000

تـومان