دریایی

شنیتسل میگو با سس تارتار

میگو سوخاری، دورچین

229,000

تـومان