کباب

کباب مخلوط مخصوص ستاره

یک سیخ بره کباب، یک سیخ کوبیده، دورچین

595,000

تـومان

کباب برگ

گوشت راسته گوسفند، دورچین

210,000

تـومان

کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کباب کوبیده، دورچین

266,000

تـومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ با چلو، دورچین

98,000

تـومان

جوجه کباب با استخوان

ران و سینه با استخوان، دورچین

105,000

تـومان

جوجه کباب ران بدون استخوان

ران مرغ، دورچین

تـومان

جوجه کباب لقمه‌ای

سینه مرغ، دورچین

98,000

تـومان