قهوه‌ی سرد

فراپاچینو

دوپیو، شیر، بستنی وانیل، یخ

67,000

تـومان

آیسد آمریکانو

دوپیو، آب، یخ

49,000

تـومان