بار سرد

آب معدنی

5,000

تـومان

آب میوه فصل طبیعی

پرتقال، هندوانه، طالبی، انار

45,000

تـومان

اسپایسی پشن

فلفل چیلی، آب پرتقال تو سرخ، سیروپ پشن فروت

62,000

تـومان

تیستی

پوره و میوه توت فرنگی، لیمو، نعنا، سودا

62,000

تـومان

سی ساید

تخم شربتی، خاکشیر، لیمو ترش، بلو کارسائو، سودا

57,000

تـومان

پاین اپل کوبل

عصاره توت فرنگی، لیمو، آناناس، سودا

62,000

تـومان