کیک و بستنی

کیک پای سیب

82

تـومان

بستنی میوه ای

80

تـومان

بستنی وانیلی

80

تـومان

بستنی شکلاتی

80

تـومان

کیک شکلاتی

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

78

تـومان