در حال بارگذاری...

پانچ

گلکسی

سیروپ ویولت، گلاب، عرق کاکوتی، بیدمشک، آلوئه ورا، تخم شربتی، خاکشیر

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
86

تـومان

گل نسترن

سیروپ گل نسترن، بیدمشک، عرق بهار نارنج، پنیرک سرد دم، تخم شربتی

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
86

تـومان

ساورتی

سیروپ گل محمدی، عرق کاکوتی، بهار نارنج، سردم چای ترش، تخم شربتی

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
86

تـومان

اهورا

سیروپ زعفران، عرق بیدمشک، عرق بهار نارنج، گلاب، پنیرک سرد دم، تخم شربتی، خاکشیر

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
88

تـومان