در حال بارگذاری...

قهوه گرم

لاته

دوپیو، شیر بخار داده شده، فوم شیر

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
94

تـومان

کاپوچینو

دوپیو، شیر بخار داده شده، فوم شیر

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
88

تـومان

دوپیو ماکیاتو

دوپیو، فوم شیر

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
86

تـومان

دوپیو

۵۰ تا ۷۰ میلی لیتر قهوه عصاره گیری شده

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
79

تـومان

آمریکانو

دوپیو، آب جوش

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
79

تـومان

اسپرسو

۴۰ میلی لیتر قهوه عصاره گیری شده

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
68

تـومان