در حال بارگذاری...

چایی و دمنوش

هانی سماق

سماق،زنجبیل،دارچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

75

تـومان

عناب و زنجبیل

عناب،زنجبیل،دارچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

85

تـومان

جاودانه

آویشن ،بابونه

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

75

تـومان

چایی ماسالا

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

70

تـومان

چایی ماچا

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

75

تـومان

چایی سبز

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

62

تـومان

چای سیاه(باقلوا)

زعفرانی،دارچین،هل،گل سرخ

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
70

تـومان

دلگشا

بهارنارنج. به‌لیمو

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

75

تـومان

سیب و به

زعفران و سیب. به

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
78

تـومان

هپینِس

بهارنارنج. زعفران. لمونگرس

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
78

تـومان