در حال بارگذاری...

فراپه

فراپاچینو دارک چاکلت

دوپیو،شیر،یخ،خامه،شکلات تلخ

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

99

تـومان

فراپاچینو کوکونات

دوپیو، شیر، یخ، خامه، سیروپ نارگیل

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
99

تـومان

فراپاچینو کرم چیز

دوپیو، شیر، یخ، پنیرماسکارپونه، سیروپ کارامل نمکی

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
99

تـومان

فراپاچینو کلاسیک

دوپیو، شیر، یخ، خامه، سیروپ آیریش

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
99

تـومان

فراپاچینو پینات باتر

دوپیو، شیر، یخ، خامه، کره بادام زمینی، سیروپ کارامل نمکی

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
99

تـومان