در حال بارگذاری...

قهوه سرد

آیس موکا

دوپیو، شکلات، شیر، یخ

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
98

تـومان

آیس لاته

دوپیو، شیر، یخ

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
94

تـومان

آیس آمریکانو

دوپیو، آب، یخ

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
79

تـومان

آفوگاتو

دوپیو، بستنی، وانیل

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده
98

تـومان