پیتزا

پیتزا پپرونی آمریکایی (۱ نفره)

خمیر پیتزا+ سس پپرونی+ سوسیس پپرونی+ پنیر پیتزا+ فلفل دلمه+ قارچ پخته شده+ زیتون

180,000

تـومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (۲ نفره)

خمیر پیتزا+ سس پپرونی+ سوسیس پپرونی+ پنیر پیتزا+ قارچ پخته شده+زیتون

315,000

تـومان

پیتزا وجی لاو آمریکایی (۱ نفره)

خمیر پیتزا+ سس مارینا+ کنسرو سبزیجات+ پنیر پیتزا+ فلفل دلمه+ قارچ پخته شده+ زیتون+ گوجه چری

170,000

تـومان

پیتزا وجی لاو ایتالیایی (۲ نفره)

خمیر پیتزا+ سس مارینا+ کنسرو سبزیجات+ پنیر پیتزا+ فلفل دلمه+ قارچ پخته شده+ زیتون+ گوجه چری

260,000

تـومان

پیتزا مخصوص آسمان آمریکایی (۱نفره)

خمیر پیتزا+ سس مارینا+ ژامبون+ کراکف+ پنیر پیتزا+فلفل دلمه+ قارچ پخته شده+ زیتون

190,000

تـومان

پیتزا مخصوص آسمان ایتالیایی (۲نفره)

خمیر پیتزا+ سس مارینا+ ژامبون+ کراکف+ پنیر پیتزا+ فلفل+ قارچ پخته شده+ زیتون

350,000

تـومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (۱ نفره)

خمیر پیتزا+ سس مارینا+ گوشت گوساله پخته شده+ پنیر پیتزا+ فلفل دلمه+ قارچ پخته شده+زیتون

210,000

تـومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (۲ نفره)

خمیر پیتزا+ سس مارینا+ گوشت گوساله پخته شده+ پنیر پیتزا+ فلفل دلمه+ قارچ پخته شده+ زیتون

365,000

تـومان

پیتزا چیکن فیلت آمریکایی (۱ نفره)

خمیر پیتزا+ سس مارینا+ فیله مرغ+ پنیر پیتزا+ فلفل دلمه+ قارچ پخته شده

190,000

تـومان

پیتزا چیکن فیلت ایتالیایی (۲ نفره)

خمیر پیتزا+ سس مارینا+ فیله مرغ+پنیر پیتزا+ فلفل دلمه+قارچ پخته شده+ ذرت+ زیتون

340,000

تـومان