خورشت ها

قیمه بادمجان

لپه، گوشت قرمز، بادمجان سرخ شده

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

85,000

تـومان

خورشت مرغ و بادمجان

بادمجان سرخ شده

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

150,000

تـومان

قیمه

لپه، گوشت قرمز

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

85,000

تـومان

خورشت فسنجان با مرغ

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

135,000

تـومان

قرمه سبزی

سبزی سرخ شده، لوبیا، گوشت قرمز

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

85,000

تـومان