کباب ها

بره کباب

گوشت راسته گوسفندی ۲۴۰ گرم، دورچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

470,000

تـومان

کباب کوبیده تک سیخ

گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرم، دورچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

120,000

تـومان

جوجه کباب حلزونی

فیله مرغ ۲۵۰ گرم، دورچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

210,000

تـومان

جوجه کباب شکاری

۵۰۰ گرم ران مرغ، دورچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

220,000

تـومان

کباب برگ

گوشت راسته گوسفندی ۱۸۰ گرم، دورچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

385,000

تـومان

کباب کوبیده دو سیخ

گوشت گوسفندی ۲۴۰ گرم، دورچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

240,000

تـومان

جوجه کباب مخصوص آسمان

سینه مرغ ۲۵۰ گرم، دورچین

با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده

220,000

تـومان