نوشیدنی

آب آشامیدنی ۱/۵ لیتری

10,000

تـومان

آب آشامیدنی ۵۰۰ سی سی

6,000

تـومان

دوغ ۱/۵ لیتری

35,000

تـومان

نوشیدنی مالت خانواده

30,000

تـومان

نوشیدنی مالت قوطی

24,000

تـومان

نوشابه ۱/۵ لیتری

30,000

تـومان

نوشابه قوطی گازدار

تـومان