نوشیدنی‌ سرد

نوشیدنی همیشه بهار

شربت و عرق بهارنارنج، شربت و عرق بیدمشک

78

تـومان

نوشیدنی باران

شربت گل محمدی، خاکشیر، عرق بیدمشک

تـومان

پرشین اسموتی

شربت سکنجبین، خیار، لیمو، گلاب

تـومان

نوشیدنی رنگین کمان

بلوکاراسائو، آب پرتقال، سودا

74

تـومان

بلولایم لمون

بلوکاراسائو، آب لیمو، سودا

74

تـومان

آب میوه طبیعی فصل

هندوانه، طالبی

59

تـومان

آبمیوه طبیعی فصل

سیب، هویج،پرتقال

69

تـومان