کیک و بستنی

بستنی

در طعمهای شکلاتی، میوه‌ای، وانیل

88

تـومان

میوه بستنی

بستنی میوه‌ای، میوه خرد شده

98

تـومان

بستنی مخصوص

کیک شکلاتی، بستنی شکلاتی، میوه خرد شده

66

تـومان